Özet Gönderimi

Özet Gönderimi

Senex | V. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde aşağıdaki başlıklarda bilimsel çalışmalara yer verilecektir. Araştırmacılar özet önerilerini senexkongre@gmail.com adresine göndermelidirler.

Özet önerileri Times New Roman yazı tipinde 12 punto olacak şekilde hazırlanmalıdır. A4 boyutunda hazırlanacak öneri özetlerinde, sol ve sağdan 3 cm, yukarı ve aşağıdan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Önerinin başlığı kısa ve açıklayıcı şekilde verilmeli, 30 kelimeyi geçmemelidir. Tüm yazarların isimleri ve adresleri örnek verilen formatta olduğu gibi belirtilmelidir. Özetler en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır.

Örnek öneri özeti için lütfen tıklayınız.

Önerilerin başına aşağıdaki konulardan birisinin KOD numarası mutlaka yazılmalıdır. Aksi taktirde özetler değerlendirilmeye alınamaz.

Tematik başlıklar

KodTema
SNX01Ageism
SNX02Aile
SNX03Aktif Yaşlanma
SNX04Alternatif Tıp
SNX05Ayrımcılık
SNX06Beslenme
SNX07Cinsellik
SNX08Çatışma
SNX09Dayanışma
SNX10Demans/Alzheimer
SNX11Dil
SNX12Din ve İnanç
SNX13Edebiyat
SNX14Emeklilik
SNX15Engellilik
SNX16Erişilebilirlik
SNX17Etik
SNX18Etnisite
SNX19Göç
SNX20Gündelik Hayat
SNX21Hukuk
SNX22İletişim, Geleneksel ve Yeni Medya
SNX23İstihdam
SNX24Katılım
SNX25Kayıp ve Yas
SNX26Kentleşme
SNX27Kırsal Yaşlanma
SNX28Kolektif Hafıza
SNX29Kuşaklararası İlişkiler
SNX30Küresel Yaşlılık
SNX31Neoliberal Politikalar
SNX32Oyun
SNX33Reklam
SNX34Sağlık ve Bakım
SNX35Salgın
SNX36Sanat
SNX37Serbest Zaman
SNX38Sınıf
SNX39Sinema
SNX40Sivil Toplum Girişimi
SNX41Siyaset
SNX42Sosyal Güvenlik
SNX43Sosyal Haklar
SNX44Sosyal Hareketler
SNX45Sosyal İçerme
SNX46Sosyal Politika
SNX47Sosyal Sermaye
SNX48Sözlü Tarih
SNX49Spor
SNX50Teknoloji
SNX51Toplumsal Cinsiyet
SNX52Toplumsal Hafıza
SNX53Tasarım
SNX54Travma ve Krizler
SNX55Tüketim
SNX56Ulaşım
SNX57Uzun Yaşam
SNX58Yaş Dostu Çevre ve Tasarım
SNX59Yaşam Boyu Öğrenme
SNX60Yaşam Kalitesi
SNX61Yaşam Memnuniyeti
SNX62Yerinde Yaşlanma

Yukarıda sunulan temalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kongre; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, gerontoloji, mimari, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, hukuk, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, mühendislik ve benzeri alanlarda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır.