Amaç, Kapsam ve Hedefler

Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi; yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektiflerinden inceleyen lisansüstü araştırmacıları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde, lisansüstü çalışmalarını sürdüren genç bilim insanları güncel araştırmalarına ait bilgileri ve bulguları paylaşacaklardır. Böylece;
1. Halen lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında ufuk açıcı çalışmaların özendirilmesi;
2. Yaşlanma çalışmaları alanında, sosyal inovasyonun desteklenmesi,
3. Yaşlanma çalışmaları alanında aktif olan deneyimli bilim insanları, profesyoneller ve genç araştırmacılar arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi;
4. Genç bilim insanlarının yaşlanma çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya gelerek, bilimsel bir ağ oluşturması hedeflenmektedir

Yenilikçi Bir Yaklaşım

Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin 2 günlük programı, bildiri sunumları ve atölye çalışmaları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

1. Bildiri Sunumları

Senex kongrenin ilk gününde, önerileri çift taraflı kör hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilen genç araştırmacılar bildiri sunumlarını gerçekleştirirler. Yüksek Lisans veya Doktora çalışmalarını halen sürdüren, ya da lisansüstü tezlerini tamamlamalarından itibaren 2 yıl geçmemiş araştırmacılar kongrenin bu bölümünde sunum yapmak üzere başvurabilirler.

2. Atölye Çalışmaları

Senex kongresinin ikinci gününde ise, her yıl olduğu gibi, alanda deneyimli bilim insanları, araştırmacılar ve profesyoneller atölye çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Bu kapsamda, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlardan gelen bilim insanları, eğitimciler, profesyoneller ve uzmanlar atölye çalışmalarında deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaktadırlar.

Kimler Başvurabilir?

1. Bildiri sunumları için

Yüksek Lisans veya Doktora çalışmalarını halen sürdüren, ya da lisansüstü tezlerini tamamlamalarından itibaren 2 yıl geçmemiş araştırmacılar kongrenin ilk gününde sunum yapmak üzere başvurabilirler. Başvurular her yıl Şubat ayında açılır ve Mayıs ayında son bulur.

2. Atölye Çalışmaları için

Yaşlanma ve yaşlılık alanında çalışmalarını sürdüren deneyimli bilim insanları, araştırmacılar, eğitimciler, uzmanlar ve profesyoneller, kongrenin ikinci gününde gerçekleştirmek üzere atölye çalışmaları önerebilirler. Atölye çalışmaları önerileri her yıl Haziran ayı sonuna kadar yapılabilir. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş atölye çalışmaları için Geçmiş Kongreler sayfasına bakılabilir. Atölye çalışmalarının nasıl önerilebileceğiyle ilgili olarak senexkongre@gmail.com adresine e-posta göndererek bilgi alınabilir.