Senex: VI. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

4-5 Kasım 2022

4-5 Kasım 2022 tarihlerinde altıncısı gerçekleştirilen kongrenin teması ana teması İnsan Hakları ve Kalkınma Hedefleri: Gelecekte Yaşlılara Bir Yer Var mı? olarak belirlenmiştir. Senex kongrelerinin ilk üçünde, yaşlıların, sağlık, bakım, eğitim, gelir ve sosyal ilişkiler gibi başlıca faktörler etrafında mevcut koşulları ele alınarak tartışılmış; ardından “Gelecek kuşaklar için ne tür düzenlemeler, uygulamalar ve politikalar hayata geçirilebilir?” sorusunun cevapları aranmıştır. Dördüncü Senex kongresinde Kapsayıcı Toplum başlığında tartışmalara ve araştırmalara yer verilmiştir. Beşinci Senex Kongresi, Covid-19 salgınında yaşlanma sürecini, yaşlılık dönemini ve yaşlıların karantinadaki güncel durumlarını incelemiştir.

2022 yılında gerçekleştirilen 6. Senex Kongresi Çocukları, gençleri, yetişkinleri, yaşlıları düşündüğümüzde; tüm kuşaklar ve toplumsal kesimleri bir arada hayal ettiğimizde “geride kimseyi bırakmama” hedefinin ne düzeyde gerçekleştirildiğini tartışmaya açmıştır. Böylece kongrede 6 oturum, 2 atölye çalışması olmak üzere 10 bilimsel oturuma yer verilmiştir.

Senex Kongre 2022 programı için tıklayınız.


Senex: V. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

29-30 Ekim 2021

29-30 Ekim 2021 tarihlerinde beşincisi gerçekleştirilen kongrenin teması Pandemi ve Yaşlanma olarak belirlenmiştir. Senex kongrelerinin ilkinde ve ikincisinde, yaşlıların, sağlık, bakım, eğitim, gelir ve sosyal ilişkiler gibi başlıca faktörler etrafında mevcut koşulları ele alınarak tartışılmıştır. Krizler, eşitsizlikler ve demografik dönüşümün gündelik hayata yansımalarının tartışıldığı ilk iki Senex kongresinin ardından, üçüncü Senex kongresinde tüm kuşakları ve geleceği tartışmak amacıyla “Gelecek kuşaklar için ne tür düzenlemeler, uygulamalar ve politikalar hayata geçirilebilir?” sorusunun cevapları aranmıştır. Dördüncü Senex kongresi ise Kapsayıcı Toplum başlığında tartışmalara ve araştırmalar yer vermiştir.

Beşinci Senex Kongresi, Covid-19 salgınında yaşlanma sürecinin, yaşlılık döneminin ve yaşlıların karantinadaki güncel durumlarını incelemiştir. Kongrede 8 oturum, 2 diyalog toplantısı olmak üzere 10 bilimsel oturuma yer verilmiştir.

Senex Kongre 2021 programı için tıklayınız.


Senex: IV. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

30-31 Ekim 2020

30-31 Ekim 2020 tarihlerinde dördüncüsü gerçekleştirilen kongrenin teması Kapsayıcı Toplum olarak belirlenmiştir. Senex kongrelerinin ilkinde ve ikincisinde, yaşlıların, sağlık, bakım, eğitim, gelir ve sosyal ilişkiler gibi başlıca faktörler etrafında mevcut koşulları ele alınarak tartışılmıştır. Krizler, eşitsizlikler ve demografik dönüşümün gündelik hayata yansımalarının tartışıldığı ilk iki Senex kongresinin ardından, üçüncü Senex kongresinde tüm kuşakları ve geleceği tartışmak amacıyla “Yaşlanan kuşakları gelecekte neler beklemektedir?” ve “Bu bağlamda, gelecek kuşaklar için ne tür düzenlemeler, uygulamalar ve politikalar hayata geçirilebilir?” sorularının cevapları aranmıştır. Bilim insanları, araştırmacılar, profesyoneller ve ilgililer arasında kurulacak diyaloğun, katılımcı ve rafine edilmiş entelektüel derinliği olan fikirlere yaslanması, 2020 yılı içinde Senex: IV. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin ana hedefi olarak belirlenmiştir.


Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

1-2 Kasım 2019 | Antalya, Akdeniz Üniversitesi

Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde “Gelecek Kuşaklar İçin: Refah, Adalet, Sağlık, Bakım, İş, İstihdam, Teknoloji, Sanat, Eğitim ve Kariyer” konuları tartışıldı. Akdeniz Üniversitesi, Lund Üniversitesi (İsveç), Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Raoul Wallenber Enstitüsü, TUBİTAK ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destekleriyle bu yıl 3.sü gerçekleştirilen Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Olbia Salonlarında düzenlendi. Üçüncüsü düzenlenen Senex kongresinde farklı disiplinlerden gelen 10 genç araştırmacıya 5000 TL katılım bursu verilmiştir. İki gün süren kongrede 7 bilimsel oturum ve 6 atölye çalışması yapıldı. Kongrede, yaşlanan bir toplumda yaşam alanlarının dönüştürülmesi, yaşlanma sürecinde değişim, algılar ve beklentiler, yaşlıların gündelik hayatı, yaşlanma çalışmaları için sistematik değerlendirmeler, perspektifler ve araştırma gündemleri üzerine tartışıldı. Ayrıca aktif yaşlanma konusunda yerel yönetimler için önerilerde bulunuldu. Kongreye bilim insanları, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Senex: II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

1-2 Kasım 2018 | Antalya, Akdeniz Üniversitesi

1-2 Kasım 2018 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde ikincisi gerçekleştirilen kongrenin teması “Eşitsizlikler ve Yaşlanma: Hızla yaşlanan bir dünyada dayanışma, mücadele ve müdahaleler” olarak belirlendi. Küresel düzeyde gerçekleşen yaşlanma sürecinde, toplumsal cinsiyet, yaş, etnisite ve sosyal sınıfa bağlı olarak yaşanan konvansiyonel eşitsizlikler ve hayli dijitalleşen bir dünyada çevrimiçinde ortaya çıkan eşitsizliklerin yeni görünümleri, bilim insanları, araştırmacılar, uygulayıcılar ve yaşlılar tarafından ilgiyle tartışıldı. İkincisi düzenlenen Senex kongresinde farklı disiplinlerden gelen 10 genç araştırmacıya 5000 TL katılım bursu verildi. İki gün süren kongrede 7 bilimsel oturum ve 7 atölye çalışması gerçekleştirildi.


Senex: I. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi

2-3 Kasım 2017 | Antalya, Akdeniz Üniversitesi

2-3 Kasım 2017 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde ilki gerçekleştirilen kongrenin teması “Krizler ve Yaşlanma: 21. Yüzyılda Demografik Dönüşümün Yansımaları” olarak belirlendi. Küresel düzeyde gerçekleşen krizlerin zenginleşmeden hızla yaşlanan toplumlardaki yansımaları, bilim insanları, araştırmacılar, uygulayıcılar ve yaşlılar tarafından ilgiyle tartışıldı. İlki düzenlenen Senex kongresine Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ana destekçi olarak katkı sundu. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede, Artı Nefes Vakfı desteğiyle buluşan ve farklı disiplinlerden gelen 27 genç araştırmacı bilimsel çalışmalarını sundular. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu da kurumsal iştirakçi olarak kongrede yer aldı. İki gün süren kongrede 7 bilimsel oturum ve 5 atölye çalışması gerçekleştirildi.