Kongre Organizasyonu

Özgür Arun – Eş Başkan

Jason K. Holdsworth – Eş Başkan

Bilim Kurulu

Aksu Bora | Hacettepe Üniversitesi

Ayşe Gündüz Hoşgör | Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Göksenin İnalhan | İstanbul Teknik Üniversitesi

İlhami Alkan Olsson | Lund Üniversitesi

İsmet Koç | Hacettepe Üniversitesi

Jason K. Holdsworth | Senex: Journal of Aging Studies

Nadir Suğur | Anadolu Üniversitesi

Özgür Arun | Akdeniz Üniversitesi

Türkan Yılmaz | Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği

Kongre Sekretaryası

Işıl Demir Çarkacı

Mert Ersözlü

Seda Kocabıyık

Veli Özkurt

Fulya Uzuner

Ayşe Keskin

Verda Berfe Genel