Önemli Tarihler

17 Mart 2021  : İlk Duyuru Metninin Yayınlanması

12 Nisan 2021  : İkinci Duyuru Metninin Yayınlaması (Bildiri İsteme Duyurusu)

10 Mayıs 2021  : Üçüncü Duyuru Metninin Yayınlaması (Bildiri İsteme Duyurusu)

31 Mayıs 2021  : Özetlerin Gönderimi için Son Gün

30 Haziran 2021  : Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması

1 Temmuz – 30 Temmuz 2021  : Erken Kayıtların Yapılması

1 Ağustos -31 Ağustos 2021  : Geç Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

1 Eylül 2021  : Kongre Kayıt İşlemleri için Son Gün

15 Eylül 2021  : Kongre Programının Yayınlanması

27 Ekim 2021  : Tam Metinlerin Gönderilmesi (Son Gün)

29 Ekim – 30 Ekim 2021 : Kongre Tarihleri